• Polski
  • English

ZAZ Goleniów
identyfikacja wizualna marki

IDENTYFIKACJA WIZUALNA Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ZAZ G​OLENIÓW o inicjatywie, obiekcie i misji LOGO – koncepcja i projekt KOLORYSTYKA TYPOGRAFIA PIKTOGRAMY STRONA INTERNETOWA ZAZ GOLENIÓW o inicjatywie, obiekcie i misji Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie to nowoczesny obiekt — kompleks rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, który powstał z myślą o mieszkańcach Gminy Goleniów w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorców współpracą z podmiotami ekonomii […]

Skip to content